1.SčV – vodohospodářské stavby

Komplexní vodohospodářské služby

Využijte zkušenosti naší společnosti 1.SčV. Nabízíme širokou paletu služeb v oblasti vodního hospodářství. Specializujeme se na realizace, odstraňování a přestavby vodohospodářských staveb. Poskytujeme také služby v oboru geodetických prací, jako zaměřování a zpracování projektových podkladů.

Upravit údaje
Je toto moje firma?
tel:
+420 318 622 631
fax:
+420 318 633 070
e-mail:
info@1scv.cz
web:
www.1scv.cz
googleplus:
plus.google.com
  • Novohospodská 93
  • Příbram - Příbram IX
  • 261 01
  • mapa

Kontaktní osoby

Hodnocení

Více informací

Jsme odborníky na vodní hospodářství

Hledáte profesionálního a zkušeného dodavatele služeb v oblasti vodního hospodářství? Využijte zkušenosti naší společnost 1.SčV, a.s. Věnujeme se činnostem souvisejícím s provozem a údržbou vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu.

V současné době zabezpečujeme dodávku pitné vody pro více nežli 100 000 obyvatel v okresech Příbram, Sedlčany, Mníšek pod Brdy, Praha západ a Praha východ. Na základě projektové dokumentace zajistíme realizaci vodohospodářských staveb. Provádíme manipulace na vodovodní síti. Zajišťujeme odstavení vodovodních řadů, jejich zprovoznění a následné odkalení. Zadat nám můžete také rekonstrukce vodohospodářských staveb, jako jsou vodovody a kanalizace.

Geodetické práce a rozbory vody

Portfolio našich služeb zahrnuje rovněž geodetické práce. Rádi pro vás provedeme geodetické zaměřování, zpracování podkladů pro projekty či vytyčování staveb a pozemků.

V rámci naší nabídky geodetických prací zabezpečujeme také vyhotovení geometrických plánů, zaměřování inženýrských sítí a vyhotovení podélných profilů. Provozujeme rovněž akreditované laboratorní služby. Neváhejte a zadejte nám rozbory pitných či odpadních vod. Dále se zabýváme čištěním kanalizací či měření tlaku a průtoku vody. Nabízíme také k prodeji vodárenský a kanalizační materiál, vodoměry a čerpací techniku.

Vodohospodářské stavby a další námi nabízené služby

  • Vodohospodářské stavby

výstavba, odstraňování a přestavby vodovodů a kanalizací, úpraven vod, čistíren odpadních vod, vodovodních a kanalizačních přípojek; realizace dalších vodohospodářských staveb

  • Provozní služby

dovoz pitné vody cisternou; vyvážení jímek a lapolů s následnou likvidací odpadních vod a kalů; strojní čištění kanalizace, nádrží a jímek tlakovou vodou; kamerové zkoušky kanalizace; opravy, kalibrace a cejchování vodoměrů a průtokoměrů; vyhledávání úniků na vodovodních potrubích a trasování potrubí

  • Geodetické služby

geodetické zaměřování a vytyčování staveb, pozemků a inženýrských sítí; vyhotovení geometrických plánů; zpracování podkladů pro projekty

  • Technické a technologické služby

zpracovávání předepsaných hlášení, výkazů a dokumentů; odborné poradenství v oblasti vodního hospodářství, odpadů, chemických látek a ovzduší; pomoc a poradenství k domovním ČOV, úpravě vody z domovních studní a bazénům

  • Prodej materiálu a chemikálií

prodej vodárenského a kanalizačního materiálu; prodej vodoměrů a průtokoměrů; prodej chemikálií pro úpravu a čištění vody

  • Laboratorní služby (vlastní laboratoř akreditovaná ČIA)

odběr vzorků a analýza pitné, teplé, povrchové, procesní a odpadní vody, kalů a odpadů; kontrola kvality vody ve studních, bazénech, domovních čistírnách, zahradních jezírkách, akváriích apod.

Služby

zobrazit celou nabídku

Napište nám

Povinná pole

Vyplněním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů za účelem zodpovězení mého dotazu. Více informací o zásadách ochrany osobních údajů naleznete zde.
Všechny sekce